کتاب چکیده ترجمه التحقیق فی کلمات القرآن منتشر شدیکشنبه ۱۲, خرداد ۱۳۹۸

کتاب چکیده ترجمه التحقیق فی کلمات القرآن منتشر شد.

شناخت حقایق قرآن، سوره‌ها و آیات آن به وسیله کلمات آن صورت می‌گیرد. هر مقدار شناخت مفاهیم کلمات عمیق‌تر و دقیق‌تر باشد راهیابی به عمق حقایق قرآن با اتقان بیشتری امکان پذیر خواهد شد. معانی توصیفی کلمات که در التحقیق فی کلمات القرآن توسط علامه مصطفوی استخراج شده است براساس منطق فکری «وضع الفاظ بر معانی» موسوم به «روح معنا» صورت گرفته است که در این استخراج علاوه بر بررسی استعمال کلمه از مجموعه‌ای از کتب لغت به فضای کلی آیات نیز توجه شده است. بر این اساس معنای کلمات با دقت بسیار بیشتری نسبت به ترجمه ارائه شده است.

کتاب حاضر که تلاشی مجدانه در انتقال درستی از مفاهیم کلمات است، به قرآن پژوه محترم علاوه بر عمق بخشی در فهم کلمات، قدرت برنامه‌ریزی برای فهم این کلمات را می‌دهد. ضمن اینکه در هر بار مراجعه به قرآن می‌توان راه‌گشایی شایسته برای فهم کلمات قرآن باشد.

 

جهت تهیه کتاب و نیز دریافت توضیحات کامل پیرامون آن به صفحه اختصاصی آن در سایت مراجعه نمایید.