نسخه الکترونیک تفصیل لیله القدر با سوره های حوامیم از مجموعه کتب بررسی تدبری سوره های قرآن منتشر شد.چهارشنبه ۳۱, اردیبهشت ۱۳۹۹

کتاب تفصیل لیله القدر با سوره‌های حوامیم، حاصل جلسات تدبر در قرآن استاد اخوت منتشر شد.

یکی از کلیدی‌ترین حقایقی که خداوند در زندگی انسان قرار داده، شب قدر و نزول قرآن است. از جمله سوره‌هایی که به تفصیل به حقیقت شب قدر و نزول کتاب می‌‌پردازد، سوره‌های حوامیم است این هفت سوره به قواعد نزول کتاب و اتفاقاتی که در فرد و جامعه به واسطه آن می‌افتد اشاره دارند. این سوره‌ها در واقع سوره‌های پایه برای لیله القدر و تفصیلی برای حقیقت آن محسوب می‌شوند.

در این مجموعه سوره‌ها رخداد شب قدر تحلیل می‌شود و به آثار و نتایج شگفت‌انگیز این شب در عالم تکوین و تشریع پرداخته می‌شود که در اثر آن با تقویت رویت آیات و ایجاد حرکت و قیام انسان می‌توان هویت فردی و اجتماعی خود را احیا نموده و به تنوعی از حیات معنوی رسید. مباحث طرح شده در این کتاب حاصل پیاده شده و تدوین سخنرانی‌های شب‌های قدر و دهه آخر ماه رمضان سال ۹۸ است.

برای تهیه نسخه الکترونیک این کتاب به صفحه اختصاصی آن در سایت مراجعه نموده و یا بر روی تصویر فوق کلیک نمایید.