کتاب جهاد نرم از مجموعه سخنرانی‌های موضوعی استاد احمدرضا اخوت منتشر شدپنج شنبه ۰۱, خرداد ۱۳۹۹

کتاب جهاد نرم از مجموعه سخنرانی‌های موضوعی استاد احمدرضا اخوت منتشر شد.

قصد نداریم وقتی از خط مقدم جبهه فرهنگی سخن می‌گوییم:
آنقدر کلی حرف بزنیم که از درد و دل‌های مجاهدین این سنگرها غافل بمانیم.
آنقدر شعار بدهیم که مدافعین این خط را به ستوه آوریم.
آنقدر در تبیین مواضع این خط کندی کنیم که به واسطه ناشناس ماندن، مقهور دشمن شویم.
آنقدر خود را باور نداشته باشیم که سستی بر ما چیره شود.
آنقدر خود را آرام نشان دهیم که دشمن بر ما طمع کند.
آنقدر نسبت به بودن در این خط اظهار بی‌رغبتی نشان دهیم که توفیق حضور در آن را از دست دهیم.

قصد داریم از خط مقدم جبهه فرهنگی بگوییم تا میل و رغبتمان ما را تا مرزهای جهاد و شهادت بکشاند و بشناسیم جبهه‌ای را که جای بینایی و بیداری است و غفلت در آن، راه را برای ورود دشمن به حریم باورهای ما را باز می‌گذارد.

برای تهیه نسخه الکترونیک این کتاب، به صفحه اختصاصی آن در سایت مراجعه نمایید.