سیر مطالعاتی

  • انواع سیر مطالعاتی آثارسه شنبه ۲۴, اردیبهشت ۱۳۹۸

    قرآن شناسی و تدبر در قرآن   در این مجموعه ضمن تبیین تدبر در قرآن و اصول آن، به بیان روش‌های تدبر در قرآن در سطوح مختلف پرداخته شده است در این مجموعه نکات تفسیر شریف المیزان به دو شکل سوره‌ای و موضوعی تدوین شده تا مخاطبان بتوانند از این منبع عظیم شیعه در جهت فهم بهتر قرآن...
  • اصول و شیوه‌های تربیت خردسالان (۲ تا ۷ سال)- تستسه شنبه ۱۸, دی ۱۳۹۷

    &nb p; دوره اول رشد تفکر اجتماعی- پیش از تولد تا آغاز تکلم تربیت کودک ۲ تا ۷ سال با رویکرد طیب گزینی با کودکان خود طیب سخن بگوییم با من بازی کنید ورود گسترده نیروهای آمریکایی به عراق، تحقیر جان بولتون توسط اردوغان، آغاز فعالیت نماینده جدید سازمان ملل در امور...
  • اصول و شیوه‌های تربیت خردسالان (۲ تا ۷ سال)شنبه ۲۴, آذر ۱۳۹۷

    &nb p; دوره اول رشد تفکر اجتماعی- پیش از تولد تا آغاز تکلم تربیت کودک ۲ تا ۷ سال با رویکرد طیب گزینی با کودکان خود طیب سخن بگوییم با من بازی کنید نقاشی و کاردستی خلاق بازی‌ها و فعالیت‌های بچه‌های خوشبخت &nb p; کودک و...