"> انتشارات قرآن و اهل بیت نبوت ع – آثار مجمع مدارس دانشجویی قرآن و عترت ع دانشگاه تهران | ways to Live Well

ways to Live Well

wise sayings from nahj al-Balaghah

by Sara Shahidzadeh

Translated by: Saeedeh Vaziri

Edited by: Sareh Taromi Rrad

Guran & Ahlebayte-e Nobovvat Publishers

 

برای دریافت نسخه الکترونیک این کتاب به اینجا مراجعه نمایید.

به دلیل عدم موجودی، جهت سفارش کتاب، درخواستتان را در فرم انتهای صفحه ثبت نمایید.

توضیحات

the one who can live well is the one who can choose well. the one who can choose well is the one who can decide well. the one who can decide well is the one who knows the right criteria. the one who knows the right criteria is the one who knows different kinds of thinking allows asking good questions and finding good answers, to open up ways to live well

 

wise sayings from nahj al-Balaghah

by Sara Shahidzadeh

Translated by: Saeedeh Vaziri

Edited by: Sareh Taromi Rrad

Guran & Ahlebayte-e Nobovvat Publishers

ISNB: 978-622-6183-36-9

 

به دلیل عدم موجودی، جهت سفارش کتاب، درخواستتان را در فرم زیر ثبت نمایید.

[gravityform id=”3″ title=”true” description=”true”]