نسخه الکترونیک کتاب یقین و شک منتشر شدچهارشنبه ۱۳, فروردین ۱۳۹۹

نسخه الکترونیک کتاب یقین و شک منتشر شد.

کلمه طیبه یقین، کلمه نزول حق و اتصال به آن است که با خود حقایق بی‌شماری را چون امکان دریافت حقایق از ذات ربوبی و رسیدن به ثُبات در زندگی را دلالت می‌دهد. این کلمه برای همه انسان‌های پایبند به فطرت امام است. جلوه حقیقی آن «فاطمه» است زیرا تابعان خود را از بی‌ثباتی و محرومیت می‌رهاند و حقیقت آن «علی» است چون از بالاترین افق هستی نازل شده و انسان را به آن بلندا عطف می‌کند. کارکرد و فرایند اثر چنین امامتی نزول حُسن در مشرق و مغرب زندگی انسان و هستی با دو جلوه نورانی«حسن» و «حسین» است و همگی به یمن سیطره نورانیت و نزول رحمت خاص «احمدی و محمدی» بر بندگان جاری شده است.

بر اساس آنچه در کتاب آمده است هر انسانی فطرتا با حقایقی زنده شده است که کافی است به آن حقایق توجه کند تا مسیر هدایت را یافته و از حیرت و گمراهی نجات یابد. این حقایق همان چیزهایی است که ابتدا با بدیهایات فطری و سپس بدیهیات عقلی قابل شناسایی است. در این صورت کافی است هر کسی به بدیهیاتی که در زندگی می‌شناسد رجوع کرده به آنها پایبند باشد. چنین افرادی به قطع افراد اهل یقینی هستند که بر اساس پایبند بودن به بدیهیات فطری یا عقلی پرهیزگار خواهند شد. تقوا محصول توجه به بدیهیات است و تنها چنین افرادی هستند که به سخنان وحی گوش دل خواهند سپرد. این حقیقت در ابتدای سوره مبارکه بقره ذکر شده است و اهمیت ایمانی که به واسطه غیب که به شکل بدیهیات فطری و عقلی در فرد پدیدار می‌شود را بیان می‌دارد.

برای تهیه نسخه چاپی و الکترونیک این کتاب و نیز دریافت توضیحات کامل پیرامون آن به صفحه اختصاصی کتاب در سایت مراجعه نموده و یا بر روی تصویر فوق کلیک نمایید.