نسخه الکترونیک دفتر اول و دوم کتاب خانه‌ای متصل به خانه رسول منتشر شد.چهارشنبه ۱۳, فروردین ۱۳۹۹

نسخه الکترونیک دفتر اول و دوم کتاب خانه‌ای متصل به خانه رسول منتشر شد.

کتاب خانه‌ای متصل به خانه رسول- دفتر اول

این کتاب به مهترین مسائل کاربردی حول موضوع خانواده و نیز بررسی و شناخت ویژگی‌هایی بیت نورانی پرداخته و مبانی، اصول و راهبردهای تشکیل بیت نورانی را بیان می‌دارد. هر جمعی برای تشکیل، حفظ و به نتیجه رسیدن خود، دارای اصول و آدابی است که باید مبنایی الهی داشته باشد؛ بنابراین بر افراد حاضر در هر جمع لازم است این آداب را به درستی شناخته و رعایت نموده تا بتوانند با مراقبت‌ها و رعایت‌های لازم، شایستگی و به عبارتی، اهلیت حضور در آن جمع را بیابند.

خانواده به عنوان اولین و بنیادی‌ترین جمع انسان‌ها و به عنوان مدلی کوچک اما جامع از انواع روابط، سطوح و اهداف اجتماعی، دارای حدود، اصول و ضوابطی حقیقی با مبنایی الهی است که شناخت و رعایت آن‌ها بر مبنای کلام وحی و سیره اهل بیت رسول صلی الله علیه و آله و سلّم می‌تواند ثمرات بسیار با شکوهی را برای فرد و جامعه به ارمغان آورد. طبیعی است عدم رعایت این آداب و نادیده گرفتن محدوده و اصول این هسته بنیادی اجتماع، باعث سقوط انسان و سایر جمع‌های اجتماعی در تمام سطوح فردی و اجتماعی می شود.

به این ترتیب آداب دانی و رعایت آن برای «اتصال به خانه رسول صلی الله علیه و آیه و سلم»، ضرورتی است که همه شئون فردی و اجتماعی زندگی انسان را در برگرفته و هرگونه صلاح یا فسادی در جامعه از همین نقطه آغاز، قابل شناسایی، ارتقاء صلاح یا اصلاح و حذف فساد می‌باشد.

ایجاد چنین اصلاحی به هم جنس و همراستا شدن خانه و خانواده با نمونه‌های والای این بستر در عالم منجر می­شود، نمونه‌هایی که از جمله آن‌ها خانواده الهی رسول اکرم صلّی الله علیه و آله و سلم است که نزول رحمت در آن عینیّت یافته و محل آمد و شد ملائکه می­باشد. خانواده‌ای که پرچم‌دار آن رسولی است که نمونه عینی و ملموس رحمت بوده و رحمتی برای عالمیان است؛ و خانواده­ای که تمام مناسباتشان الگویی است برای چشم انداز روابط، نقش‌ها و نیز غایت‌های هر خانواده‌ای.

کتاب خانه‌ای متصل به خانه رسول- دفتر دوم

خانه و خانواده، شامل نقش‌ها و ارتباطاتی است که در نتیجه ازدواج، بستری مناسب، امن و پویا برای جلب رحمت الهی به وجود می‌آورد. برای حفظ امنیت و پویایی خانه و خانواده، شناخت و رعایت قواعد الهی آن لازم است. چنین شناختی در سایه اتصال به بیتی رقم می‌خورد که واسطه نزول رحمت است. کتاب حاضر به تبیین مهارت‌های اتصال به بیت رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله می‌پردازد. قواعد این اتصال در کتاب «خانه‌ای متصل به خانه رسول؛ دفتر اول» بیان شده است.

برای تهیه نسخه چاپی و الکترونیک این کتاب‌ها و نیز دریافت توضیحات کامل پیرامون هر یک به صفحه اختصاصی‌شان در سایت انتشارات مراجعه نموده و یا بر روی تصاویر فوق کلیک نمایید.