نسخه چاپی و الکترونیک کتاب تربیت جنسی در سایه عفاف منتشر شد.جمعه ۱۲, اردیبهشت ۱۳۹۹

نسخه چاپی و الکترونیک کتاب تربیت جنسی در سایه عفاف منتشر شد.

مدتی است شاهد آن هستیم­ که برخی نظریات غربیِ مبتنی بر فرضیه و تجربه و دستورالعمل­های برگرفته از آنها در حوزه تربیت جنسی، جایِ حُکم خدا و باید و نبایدهای الهی را گرفته و موجب اختلالات و مشکلات فراوانی در جوامع شده است. یکی از مهم‌ترین حربه‌های شیطان و ایادی آن انحراف قوای غریزی و جنسی به سمت دنیاطلبی است. این کار امروزه با حربه‌های مختلف فرهنگی و با رنگ و لعاب‌های علمی و با سند‌های خباثت‌آلودی چون سند ۲۰۳۰ ترویج می‌شود تا موجب هلاکت انسان‌‌های شایسته و موحد عالم شود.

تربیت جنسی یکی از ابعاد تربیت بوده و به نسبت آموزش جنسی مفهومی عام است؛ برخی از افراد این دو را به اشتباه یکی می­گیرند. کتاب تربیت جنسی با اصلاح پیش فرض‌های موجود در رابطه با تربیت جنسی و بیان تفاوت تربیت جنسی با آموزش جنسی، به تبیین نظرات قرآنی و فقهی درباره مراقبت از نعمت‌هایی که منجر به ایجاد نسلی شایسته می‌شود پرداخته و چگونگی آموزش صحیح تقویت حیا و عفاف برای تربیت جنسی متناسب با سنین مختلف را بیان می‌کند.

برای دریافت نسخه چاپی و الکترونیک این کتاب و نیز دریافت توضیحات کامل پیرامون آن، به صفحه اختصاصی این کتاب در سایت مراجعه نمایید.