نسخه چاپی و الکترونیک کتاب تفکر امّی منتشر شدچهارشنبه ۳۱, اردیبهشت ۱۳۹۹

نسخه چاپی و الکترونیک کتاب تفکر امّی منتشر شد.

تفکر امّی، عنوان کتابی است که از وجود تفکری ویژه در درون انسان پرده‌برداری می‌کند که با وراثت در ارتباط بوده و از سوی والدین به فرزندان منتقل می‌شود. این تفکر ، فرایندی است که ریشه در توجه به خویشتنِ خویش دارد و پایه و اساس و ریشه آن در وجود خود آدمی قرار داده شده و از پایه‌ای ترین و ابتدایی‌ترین ساحت توجه انسان به خویش شروع می‌شود و تا پیچیده‌ترین حالت که تشکیل یک جامعه توحیدی است پیش می‌رود.

در اثر استفاده صحیح از این توان، انواعی از تفکر و نیز سایر توان‌های انسان شکوفا می‌شود.

این تفکر نقش ویژه‌ای در موفقیت‌ها و نیز سعادتمندی انسان دارد و به دلیل خاستگاه وراثتی آن، والدین می‌توانند از پیش از تولد فرزند برای شکوفایی آن تمهیداتی داشته باشند. لذا اگر کسی بخواهد خود و فرزندان خود و دیگران را در مسیر سعادت قرار دهد باید نسبت به شکوفایی چنین توانی اهتمام علمی و عملی داشته باشد.

برای تهیه نسخه چاپی و الکترونیک این کتاب و نیز دریافت توضیحات کامل پیرامون آن به صفحه اختصاصی کتاب تفکر امی در سایت مراجعه نموده و یا بر روی تصویر فوق کلیک نمایید.