نسخه الکترونیک سوره یس از مجموعه کتب بررسی تدبری سوره های قرآن منتشر شد.دوشنبه ۱۵, اردیبهشت ۱۳۹۹

کتاب سوره مبارکه یس، حاصل جلسات تدبر در قرآن استاد اخوت منتشر شد.

سوره‌های قرآن هر یک بابی از علم، قرب و معرفت به سوی انسان باز نموده و هر یک مراتبی از حیات معنوی و بهشتی ویژه و مختص به خود را نصیب انسان می‌گرداند. هر سوره دریچه‌ای به سوی مرتبه و معنویتی است که بدون آن سوره امکان دستیابی به آن برای فرد میسر نیست. سوره مبارکه یس، از مجموعه کتب بررسی تدبری سوره‌های قرآن حاصل پیاده‌سازی و تدوین، مباحث این سوره، در جلسات جمع خانواده‌ها در سال ۹۸ می‌باشد. از رهگذر آنکه این جلسات به سمت کاربرد و عمل سوق یافت حلاوت و شیرینی آن بر کام شرکت‌کنندگان عزیز نشست و انگیزه‌ای برای پیاده کردن جلسات و تدوین آنها به شکل کتاب حاضر گردید.

این کتاب در طی دروسی به بررسی سوره مبارکه یس از زوایا و منظرهای مختلف پرداخته و در انتهای هر درس تمرین‌هایی برای انس بیشتر با معارف و آموزه‌های سوره ارائه شود. به امید اینکه خداوند مواهب سوره‌های قرآن به ویژه سوره مبارکه یس که قلب قرآن و سوره خاص رسول الله صلی الله علیه و آله است به ما و همه مردم جهان روزی نماید.

برای تهیه نسخه الکترونیک این کتاب به صفحه اختصاصی آن در سایت مراجعه نموده و یا بر روی تصویر فوق کلیک نمایید.