کتاب دین و افتخار یاری از مجموعه کتب سوره‌ها و دبستان منتشر شدپنج شنبه ۰۸, خرداد ۱۳۹۹

کتاب دین و افتخار یاری از مجموعه کتب سوره‌ها و دبستان منتشر شد.

کتاب دین و افتخار یاری از مجموعه کتب سوره‌ها و دبستان به آموزش مفاهیم سوره نصر به دانش آموزان پایه دبستان می‌پردازد.

مجموعه کتاب‌های سوره‌ها و دبستان با هدف آموزش مفاهیم سوره‌های جزء سی قرآن کریم به دانش آموزان دبستانی نگاشته شده است. این مجموعه قصد دارد سوره‌های قرآن را مستقیما به عنوان معلم و مربی کودکان به عرصه تعلیم و تربیت دعوت نماید.

در تدوین محتوای این کتاب‌ها سطح دانش آموزان و اقتضائات سنی‌شان از پایه اول تا ششم در نظر گرفته شده است و مخاطبین این کتاب‌ها معلمین و افرادی هستند که آموزش قرآن و تربیت صحیح کودکان مسئله آنهاست.

در کتاب دین و افتخار یاری که آموزش مفاهیم سوره مبارکه نصر به دانش آموزان دبستان است، ضمن توضیح مختصر سوره برای مخاطب بزرگسال، چگونگی آموزش مفاهیم سوره در هر یک از پایه‌های اول تا ششم ابتدایی را در فصولی جداگانه بیان شده و بازی‌ها و فعالیت‌هایی را با هدف انتقال مضامین تربیتی سوره به دانش آموزان ارائه نموده است.

برای تهیه این کتاب و دریافت توضیحات کامل پیرامون آن به صفحه اختصاصی کتاب در سایت مراجعه نمایید.