کتاب نکاتی درباره جمع ربانی از مجموعه سخنرانی‌های موضوعی استاد احمدرضا اخوت منتشر شدپنج شنبه ۰۱, خرداد ۱۳۹۹

کتاب نکاتی درباره جمع ربانی از مجموعه سخنرانی‌های موضوعی استاد احمدرضا اخوت منتشر شد.

کلمه جمع ربّانی بسیار زیبنده جمع‌های انقلابی است، زیرا این جمع‌ها در صددند تا عبودیت خود را ابراز کنند. این کلمه تداعی‌کننده کلمه امت در قرآن است که بیان‌کننده جمعی هم‌قصد و هم‌آهنگ در مسیری واحد است.

یکی از نتایج و برکات ویژه انقلاب شکوهمند اسلامی تشکیل جمع‌های ایمانی و ربانی بوده و هست. این جمع‌ها که هر یک به بهانه‌ای حول محور ولایت خدا و رسول و اهل بیت علیهم السلام و ولایت فقیه شکل گرفته، عهده‌دار حفظ و بقای انقلاب و نیز ارتقای آن در اهداف و آرمان‌ها هستند.

این جمع‌ها همانند هر مولودی، زمانی متولد می‌شوند و در سیری به سمت بلوغ و رشد خود حرکت می‌کنند و همانند هر مولودی دارای دوره عمر محدود هستند و به آفت‌‌ها و آسیب‌های مختلفی دچار می‌شوند. حفظ سلامتی این جمع‌‌ها و نیز تکثیر آنها برای انجام امور مختلف امری لازم است.

تجربه وجود چنین جمع‌هایی عمدتا بعد از انقلاب اسلامی به وجود آمده است قواعد و اصول تشکیل، حفظ، ارتقا و تکثیر آنها به خوبی مطالعه و بررسی نشده است. لذا لازم است هر یک از این جمع‌ها با ارائه تجربیات خود به دیگر جمع‌ها علوم نهفته در این زمینه را آشکار سازند تا اولا این جمع‌ها از گزند آسیب‌ها بیشتر در امان باشند و نیز قدرت ترمیم و تکثیر بیشتری داشته باشند.

برای تهیه نسخه الکترونیک این کتاب، به صفحه اختصاصی آن در سایت مراجعه نمایید.