کتاب جهاد از مجموعه سخنرانی‌های موضوعی استاد احمدرضا اخوت منتشر شدپنج شنبه ۰۱, خرداد ۱۳۹۹

کتاب جهاد از مجموعه سخنرانی‌های موضوعی استاد احمدرضا اخوت منتشر شد.

جهاد از موضوعاتی است که در آیات و سوره‌های بسیاری به آن پرداخته شده است. تعمق و دقت در قرآن کریم حکایت از آن دارد که جهاد صرفا به جهاد قتالی در عرصه مبارزه با دشمن اطلاق نمی‌گردد. بلکه معنایش به قدری وسیع است که تمام شئونات زندگی انسان را در برگرفته و می‌تواند در متن زندگی یک فرد قرار بگیرد و او را به مجاهد در راه خدا تبدیل کند بی آنکه مبارزه قتالی صورت بگیرد.

جهاد به معنای سعی و تلاشی است که در مقابله با دشمن در هر عرصه نبردی صورت می‌گیرد، خواه این دشمن نفس فرد باشد یا دشمنی بیرونی، خواه به جهت ارتقای کمالات فرد صورت بگیرد و خواه در مقابله با عواملی صورت بگیرد که انسانیت و هویت انسانی و فطرت انسانی را نشانه گرفته باشند.

جهاد از موضوعاتی است که مستقیم با ولایت و امر ولیّ مرتبط می‌گردد و لذا برای مجاهد شدن فرد و نیز قرار گرفتن در عرصه جهاد بایستی از ولیّ حق مأذون باشد و در راستای اذن او قدم بردارد.

کتاب جهاد از مجموعه سخنرانی‌های موضوعی استاد احمدرضا اخوت بوده و ضمن مفهوم شناسی جهاد و نقش آن در تحقق امر ولایت به بررسی اصول و مولفه‌های سبک زندگی مجاهدانه و نیز آسیب‌های زندگی مجاهدانه پرداخته است.

برای تهیه نسخه الکترونیک این کتاب، به صفحه اختصاصی آن در سایت مراجعه نمایید.