کتاب تبلیغ از مجموعه سخنرانی‌های موضوعی استاد احمدرضا اخوت منتشر شدپنج شنبه ۰۱, خرداد ۱۳۹۹

کتاب تبلیغ از مجموعه سخنرانی‌های موضوعی استاد احمدرضا اخوت منتشر شد.

تبلیغ یکی از شاخه‌های جهاد در راه خدا بوده و به معنای رساندن حقایقی به مخاطب، نیز جاری ساختن حقایق و ذکر خداوند در زندگی انسان‌هاست. گرچه به نظر می‌رسد تبلیغ صرفا به منبر و سخنرانی و خطابه ختم می‌شود ولی چنین نیست و معنای تبلیغ و سازو کار آن عام‌تر از یک سخنرانی و خطابه است.

تبلیغ در وهله اول توسط انبیا آغاز گردیده و اصلِ تبلیغ مربوط به انبیای الهی و امامان می‌باشد و در وهله دوم، سایر انسان‌ها به عنوان ناقلین پیام‌های انبیا می‌توانند تبلیغی انتقالی را رقم بزنند.

کتاب تبلیغ ضمن ارائه معنا و مفهوم تبلیغ و انواع آن به بیان بایسته‌های محتوایی تبلیغ و بایسته‌های تبلیغ در عرصه عملیات و بایسته‌های تبلیغ در انتقال ذکر و احیای مقام امامت می‌پردازد.

برای تهیه نسخه الکترونیک این کتاب، به صفحه اختصاصی آن در سایت مراجعه نمایید.