نسخه چاپی و الکترونیک کتاب گزیده‌ای از روش‌های تدبر در قرآن منتشر شدپنج شنبه ۰۶, شهریور ۱۳۹۹

نسخه چاپی و الکترونیک کتاب گزیده‌ای از روش‌های تدبر در قرآن منتشر شد.

یکی از موضوعاتی که باید در همه مراحل زندگی به خود یادآور شد اینست که قرآن سخن خداوند حکیم، کتاب زندگی، کتاب طهارت و پاکی، کتاب ایمان و عمل است. بهره‌مندی از روش‌های تدبر که برآمده از ساختار خود کلام قرآن است، منجر می‌شود تا فردی که قصد عمل به قرآن و متأثر شدن از آن را دارد، از قرآن اثر پذیرفته و فهمی در او ایجاد شود. کتاب گزیده‌ای از روش‌های تدبر در قرآن، در عین حال که گزیده‌ای از روش‌های تدبر در قرآن (مجلد ۱ تا ۱۰) را ارائه می‌دهد، سعی دارد تا بر وجه عملی که در تمامی کتاب‌های روش‌های تدبر در قرآن وجود دارد تأکید کند. بدین ترتیب این کتاب براساس دو نیاز «شناخت فشرده از روش‌های تدبر در قرآن» و «چگونگی عمل همزمان با یادگیری قرآن» می‌خواهد تجربه‌ای را برای خوانندگان فهیم قرآن دوست فراهم کند تا در اثر چنین تجربه‌ای توان ارتباط ایشان با قرآن افزایش یابد. همچنین این کتاب با ایجاد آشنایی نسبت به روش‌های تدبر در قرآن، علاقمندان به مطالعات تفصیلی‌تر را به سمت کتاب‌های روش‌های تدبر در قرآن سوق داده و متمایل می‌نماید.

برای دریافت نسخه الکترونیک و نسخه چاپی این کتاب به صفحه اختصاصی کتاب گزیده ای از روش‌های تدبر در قرآن مراجعه نمایید.