کتاب ذکر سلیمانی منتشر شددوشنبه ۰۸, دی ۱۳۹۹

کتاب ذکر سلیمانی منتشر شد.

کتاب ذکر سلیمانی، مجموعه‌ای مشتمل بر ۹۴ داستانک است . این کتاب کمترین ابراز ارادت به خون به ناحق ریخته شده شهید حاج قاسم سلیمانی و همرزم گرامیشان ابومهدی المهندس و سایر همراهانشان است. فایده چنین آثاری، تولید حجم مناسبی از ادبیات رجزخوانی در برابر دشمن و تعمیق روحیه شجاعت و تبدیل غمی کشنده به برنامه‌ای موثر در استکبار ستیزی و ایجاد بصیرت است. موضوع داستانک‌ها در این کتاب متمرکز بر رخداد غم انگیز شهادت مظلومانه شهید سلیمانی و شهدای همراه است که توسط امریکای مستکبر و خبیث مظلومانه ترور شدند.

لطف چنین اثری، ایجاد سهولت در الگوبرداری و تکثیر سریع ادبیات مقاومت است، به نحوی که هر کسی توان تولید چنین آثاری را داشت، فعال بشود و ادبیات انقلاب اسلامی رونق بگیرد.

برای تهیه این کتاب به صفحه اختصاصی آن در سایت انتشارات مراجعه شود.