نسخه الکترونیک کتاب نامه‌های قشنگ منتشر شدجمعه ۱۰, بهمن ۱۳۹۹

نسخه الکترونیک نامه‌های قشنگ منتشر شد.

نسخه الکترونیک اولین جلد از مجموعه کتاب شعر سوره‌ها با عنوان نامه‌های قشنگ ویژه دانش آموزان اول تا سوم دبستان منتشر شد.

در سنین حدودا ۷ تا ۹ سال مفاهیم انتزاعی برای کودکان قابل درک نبوده و آموزش‌ها بایستی به واسطه عینی اتفاق بیافتد بعلاوه شادی و نشاط از ضرورت‌های درک عملی مفاهیم و به جان نشستن آنها در این سنین می‌باشد، بر همین اساس قالب شعر برای آموزش مفاهیم انتخاب شده قالبی مناسب است.

آموزش مفاهیم به واسطه شعر هم می‌تواند به واسطه ماهیت آهنگینی که دارد فضایی شاد ایجاد کند و هم می‌تواند بستر پر نشاطی را برای مواجهه عینی کودکان با مفاهیم سوره‌ها فراهم نماید.

در کتاب نامه‌های قشنگ شعرهایی برگرفته از مفاهیم ۹ سوره مبارکه حمد، ناس، فلق، توحید، مسد، نصر، کافرون، کوثر و ماعون آمده است.

برای دریافت نسخه الکترونیک این کتاب، به صفحه اختصاصی کتاب نامه‌های قشنگ در سایت انتشارات قرآن و اهل بیت نبوت علیهم السلام مراجعه نمایید.

صفحه اختصاصی کتاب نامه‌های قشنگ در سایت انتشارات