کتاب خانه‌ای متصل به خانه رسول صلی الله علیه و آله- دفتر اول منتشر شدیکشنبه ۳۰, دی ۱۳۹۷

کتاب خانه‌ای متصل به خانه رسول صلی الله علیه و آله- دفتر اول منتشر شد. این کتاب به مهترین مسائل کاربردی حول موضوع خانواده و نیز بررسی و شناخت ویژگی‌هایی بیت نورانی پرداخته و مبانی، اصول و راهبردهای تشکیل بیت نورانی را بیان می‌دارد.

هر جمعی برای تشکیل، حفظ و به نتیجه رسیدن خود، دارای اصول و آدابی است که باید مبنایی الهی داشته باشد؛ بنابراین بر افراد حاضر در هر جمع لازم است این آداب را به درستی شناخته و رعایت نموده تا بتوانند با مراقبت‌ها و رعایت‌های لازم، شایستگی و به عبارتی، اهلیت حضور در آن جمع را بیابند.

خانواده به عنوان اولین و بنیادی‌ترین جمع انسان‌ها و به عنوان مدلی کوچک اما جامع از انواع روابط، سطوح و اهداف اجتماعی، دارای حدود، اصول و ضوابطی حقیقی با مبنایی الهی است که شناخت و رعایت آن‌ها بر مبنای کلام وحی و سیره اهل بیت رسول صلی الله علیه و آله و سلّم می‌تواند ثمرات بسیار با شکوهی را برای فرد و جامعه به ارمغان آورد. طبیعی است عدم رعایت این آداب و نادیده گرفتن محدوده و اصول این هسته بنیادی اجتماع، باعث سقوط انسان و سایر جمع‌های اجتماعی در تمام سطوح فردی و اجتماعی می شود.

به این ترتیب آداب دانی و رعایت آن برای «اتصال به خانه رسول صلی الله علیه و آیه و سلم»، ضرورتی است که همه شئون فردی و اجتماعی زندگی انسان را در برگرفته و هرگونه صلاح یا فسادی در جامعه از همین نقطه آغاز، قابل شناسایی، ارتقاء صلاح یا اصلاح و حذف فساد می‌باشد.

ایجاد چنین اصلاحی به هم جنس و همراستا شدن خانه و خانواده با نمونه‌های والای این بستر در عالم منجر می­شود، نمونه‌هایی که از جمله آن‌ها خانواده الهی رسول اکرم صلّی الله علیه و آله و سلم است که نزول رحمت در آن عینیّت یافته و محل آمد و شد ملائکه می­باشد. خانواده‌ای که پرچم‌دار آن رسولی است که نمونه عینی و ملموس رحمت بوده و رحمتی برای عالمیان است؛ و خانواده­ای که تمام مناسباتشان الگویی است برای چشم انداز روابط، نقش‌ها و نیز غایت‌های هر خانواده‌ای.

گفتنی است نحوه عملیاتی و اجرایی کردن موارد برشمرده، در کتابی دیگر با عنوان «می‌خواهم خانه‌­ای نورانی بسازم»  که در دست چاپ می‌باشد به تفصیل بیان گردیده است.

 

برای تهیه این کتاب و نیز دریافت توضیحات کامل در رابطه با آن به صفحه اختصاصی این کتاب در سایت مراجعه نمایید.