نسخه الکترونیک کتاب تربیت کودک ۲ تا ۷ سال با رویکرد طیب گزینی منتشر شدسه شنبه ۳۰, بهمن ۱۳۹۷

نسخه الکترونیک کتاب تربیت کودک ۲ تا ۷ سال با رویکرد طیب گزینی منتشر شد. کتاب تربیت کودک با رویکرد طیب گزینی، از جمله کتاب‌های مهارتی مربوط به منظومه رشد است.

در دوره ی اول رشد که آغاز تکلم است، والدین به عنوان ولیّ کودک لازم است بهترین کلمه ها، کلام ها و شیواترین راه های ارتباطی را به کودک آموزش دهند تا کودک، رحمت الهی را از این طریق دریافت کرده و راه برای شکوفایی استعدادهایش هموار گردد.
لذا در این دوره، رزق کودک محبتی است که در قالب کلمات و رفتارهای طیب به کودک رسیده و طیب گزینی را در راه و رسم زندگی او ترسیم می نماید.هدف از نگارش این کتاب، ارائه مهارت های تربیتی مربوط به دوره اول رشد برای والدین و مریبان و هم چنین مدیران تربیتی جامعه است.

برای دریافت نسخه الکترونیک این کتاب و نیز دریافت توضیحات کامل پیرامون محتوای آن به صفحه اختصاصی آن در سایت مراجعه نمایید.

برای مشاهده کلیپ‌های معرفی کتاب طیب گزینی به اینجا (کلیپ اول) و اینجا (کلیپ دوم) مراجعه نمایید.