سند خانواده از مجموعه سندهای نظام‌سازی شهر و جامعه توحیدی منتشر شددوشنبه ۱۳, اسفند ۱۳۹۷

سند خانواده از مجموعه کتابهای نظام‌سازی شهر و جامعه توحیدی منتشر شد.

این کتاب در ادامه سندهای تزکیه و تعلیم و سند تولید محتوا برای رسانه و نیز سند تولید و ارائه اثر هنری، سند خانواده منتشر شد. این سند به بیان موضوعات و مسائل خانواده به شکل گزاره‌ای پرداخته تا به عنوان شاقول و میزانی در سیاست‌گزاری‌ها و برنامه‌ریزی‌های کلان و خرد مورد توجه همگان واقع شود. بنابراین این سند با هدف ارائه مبانی  و اصول خانواده توحیدی و نقش آن در نظام ‌سازی و جریان‌سازی توحیدی، محورهای اصلی موضوع خانواده را در پیش روی ما قرار می‌دهد تا علاوه بر ایجاد توان در طراحی الگوهای اصلاح سبک زندگی، معیار و میزانی برای رشد و تعالی خانواده و جامعه باشد.

برای تهیه این کتاب و نیز دریافت توضیحات کامل پیرامون آن به صفحه اختصاصی آن در سایت مراجعه نمایید.