نسخه الکترونیک کتاب تدبر در ساحت بیت منتشر شدچهارشنبه ۱۵, اسفند ۱۳۹۷

نسخه الکترونیک کتاب تدبر در ساحت بیت منتشر شد.

خانواده از مباحثی است که در جامعه با چالش‌های زیادی مواجه است. به نظر می‌رسد،‌ علت وجود چالش‌های موجود در خانواده‌ها، فقدان مبانی صحیح و کاملی از این بحث است و اگر هم محتویات مورد استفاده طراحی شده، به نحوی سازماندهی نشده که مخاطبان را از معضلاتشان جدا کرده و نگاهی متفاوت به آنها ارائه نماید.

تدبر در بیت به معنای شناخت و گرایش به حدود و محدوده‌ای است که خداوند برای فراهم ساختن امکانات، ایجاد آرامش و تجدید قوا برای تجلی اسماء به نوع انسان عطا کرده است. در این رهگذر، زوجیت به عنوان زیرساخت اولیه این محدوده، سببی است که رحمت الهی را در رَحِم هستی، جامعه و انسان جاری ساخته و ارحامی را با حریمی مشخص و تعیین شده بهانه‌ای برای این تجلی قرار می‌دهد.

در این کتاب سعی شده تا با رویکردی حقیقت جویانه به خانواده به عنوان بستر نزول رحمت و نیز  زیربنای تشکیل امت واحده بنگرد و در پی کشف حقیقت و با این رویکرد به قرآن و روایات معصومین علیهم السلام رجوع نموده و در جهت تبیین مقدمات اصلی و زیربنایی مبحث خانواده تلاش نموده و بهره‌های علمی آن را در اختیار مشتاقان معارف الهی قرار داده است.

برای تهیه نسخه الکترونیک این کتاب و نیز دریافت توضیحات کامل به صفحه اصلی آن در سایت مراجعه نمایید.