کتاب بخل و شح؛ شاکله اختلال منتشر شددوشنبه ۲۷, اسفند ۱۳۹۷

کتاب بخل و شح؛ شاکله اختلال منتشر شد.

خداوند در قرآن انسان را از دو صفت ناشایست «بخل و شح» برحذر داشته است. در ابتدا تصور این است که این دو صفت ناشایسته مانند سایر صفات است. ولی با بررسی های بیشتر در می‌یابیم که این دو صفت منشأ همه صفات منفی و ناشایست و ریشه همه اختلالات در زندگی توحیدی و موحدانه است.

با بررسی‌های صورت گرفته در کتاب بخل و شحّ؛ شاکله اختلال، نمایان می‌شود که یکی از مهمترین اختلال‌هایی که در سطح نیازهای انسان‌ها و نیز در رابطه با رویارویی انسان با دارایی‌ها و امکاناتش رخ می‌دهد، شحّ و بخل است.

با توجه به اینکه در عرف عرب این  دو کلمه گاهی معادل هم به کار می‌رود می‌توان رابطه ریشه‌داری بین آنها قائل شد که البته آیات قرآن از این رابطه پرده برداشته و به واسطه تبیین موقعیت این دو اختلال در نظام انسانی درب‌های هدایت را به صورت ویژه به روی او می‌گشایند.

قرآن و ثقل دیگر آن اهل بیت علیهم السلام به شدت انسان‌ها را از بروز این دو اختلال نگران کرده‌اند و تأثیر این دو را در باور و عمل گوشزد کرده‌اند. همچنین این دو منبع هدایت افراد را به اصلاح باورها و اعمالی که آنها را از بروز چنین اختلالی مصونیت بخشیده یا نجات داده دلالت کرده‌اند. توجه به هر یک از باورها و اعمال اصلاح‌کننده می‌تواند زندگی او را همراه با سلامت و عافیت کند.

نمود این موضوع در سوره‌های مدنی بیشتر هویدا می‌شود. کتاب حاضر در صدد است این مطالب را با استفاده از تدبر در سوره‌های مسبحات در عرصه‌های مختلف زندگی نشان دهد.

 

برای تهیه این کتاب و نیز دریافت توضیحات کامل پیرامون آن به صفحه اختصاصی کتاب بخل و شحّ؛ شاکله اختلال مراجعه نمایید.