دفترچه یادداشت‌های، یادداشت‌هایی برای سبک زندگی کوثرانه منتشر شدسه شنبه ۲۸, اسفند ۱۳۹۷

دفترچه یادداشت‌های، یادداشت‌هایی برای سبک زندگی کوثرانه منتشر شد.

در آستانه آغاز سال نو و نو شدن زندگی‌ها دفترچه یادداشت‌هایی با عنوان «یادداشت‌هایی برای سبک زندگی کوثرانه» و «یادداشت‌هایی برای سبک زندگی کوثرانه، توجه به آیات» منتشر شد.

سبک زندگی کوثرانه: این دفترچه از دو بخش تشکیل شده است: بخش اول حاوی نکاتی در رابطه با شیوه زندگی توحیدی و آسیب‌های وارده به زندگی توحیدی به صورت گزاره‌ای آمده و بخش دوم برای یادداشت‌هاست.

سبک زندگی کوثرانه؛ توجه به آیات: این دفترچه از دو بخش تشکیل شده است: بخش اول حاوی نکاتی در رابطه با آیات و آیه بینی بوده و غرض سوره‌های قرآن با رویکرد توجه به آیات در هر سوره، به صورت گزاره‌ای آمده و بخش دوم برای یادداشت‌هاست. (کلام در قرآن عامل ایجاد هر شیئی است. به همین دلیل مفهوم کلام بر آیه تفوق و سیطره دارد. بدین ترتیب به وسیله کلام ، حق در هستی و زندگی انسان جاری می شود و این حق در قالب آیات جلوه گر میگردد. در این صورت آیه زینت و جلوه کلام است. به همین دلیل است که خداوند نام کلام خود را در قرآن «آیه» نیز نامیده است.)

از این دفترچه‌ها می‌توان برای ثبت دست نوشته‌ها، خاطرات و … استفاده نمود تا انشالله نویدی برای داشتن سبک زندگی کوثرانه باشد.

 

برای تهیه این دفترچه‌ها به صفحه اختصاصی هر یک در سایت مراجعه نمایید.