نسخه الکترونیک کتاب سند تولید و ارائه اثر هنری منتشر شدیکشنبه ۲۵, فروردین ۱۳۹۸

نسخه الکترونیک کتاب سند تولید و ارائه اثر هنری از مجموعه کتب نظام سازی توحیدی شهر و جامعه منتشر شد.

هنر یکی از مهم ترین ابزارهای تولید فکر و برانگیختن برای امور خیر است که اگر در مسیر غیر الهی قرار گیرد به ابزار شیطان در اغوا و تزیین انسان تبدیل می شود.  سند هنر در صدد است برای صیانت از هنر خطوط اصلی و محوری برخورداری از هنری که مورد نظر قرآن است را در اختیار هنرمندان و اندیشمندان قرار دهد. مطالب یاد شده در کتاب با اینکه به صورت اجمال به مطالب پرداخته در عین حال برای رهایی از تولیدات هنری اغواکننده یا بی خاصیت بسیار مفید و مؤثر است.

در رابطه با سند تولید و ارائه اثر هنری در مجموعه اسناد نظام سازی شهر و جامعه توحیدی می‌توان گفت:

در قرآن کریم چگونگی گسترش امت توحیدی انبیا که منجر به تشکیل حکومت جهانی حضرت بقیه الله علیه السلام می شود به صورت مبسوط آمده است. توجه به حقایق ذکر شده در قرآن در این خصوص منجر می شود تا اولاً وظایف ما در قبال توسعه جامعه دینی بهتر مشخص شود و ثانیا نظام مسائل و موضوعات در خصوص رفع نیازهای جامعه اسلامی تفصیل یابد. برای دستیابی به چنین مقصودی لازم است متناسب با نیازهای جامعه، حقایق قرآن استخراج شده و مبنای عمل و باورها و تعاریف زندگی فردی و اجتماعی ما شود. برای این منظور بخش بندی کردن نیازها و تفکیک و تفصیل آنها ما را در دستیابی به حقایق بیشتر کمک می کند و قدرت تحلیل بیشتری را در اختیار ما قرار می دهد. آنچه در نظام نامه توحیدی شهر و جامعه در نظر گرفته شده است دستیابی به مجموعه ای از حقایق برای مجموعه ای از نیازهاست. در بین مسائلی که به صورت جدی باید در مورد آن در جامعه و شهرها اهتمام داشت مسأله هنر است. به ویژه اینکه این مسأله در این عصر به عنوان ابزار و سلاح کارآمدی علیه انسانیت توسط شیاطین به کارگرفته شده است و هر روز بلکه هر ساعت و هر لحظه تعداد بی شماری از مردم را به اغوا و انحراف می کشاند. این سلاح که بسیار کارآمدتر از سلاح های نظامی در چپاول و استعمار است در دهه های اخیر به شدت رونق یافته است و تلفیق آن با رسانه به عنوان مؤثرترین عامل در حاکمیت زر و زور و تزویر است. طبیعی است در چنین موقعیتی به کارگیری این سلاح در جهت حاکمیت توحید و استقرار حکومت انبیا و اولیا مجاهدتی پراثر و پراجر می باشد. برای به کارگیری این سلاح  کارآمد لازم است قواعد تولید، استفاده و ارتقای آن را از منبعی وحیانی به دست آورد تا بتوان انحراف هایی را که توسط شیاطین القا می شود را شناخت و از آنها برحذر بود. مصونیت از شیاطین در قرآن تنها نصیب بندگان مخلَص می شود و این بندگان لازم است با رعایت حدود و احکام الهی جایی برای رخنه شیاطین در توجه، باور و عمل خود قرار ندهند. پژوهش حاضر که به عنوان سند تولید و ارئه اثر هنری نام نهاده شده است در صدد است تا هنرمند مجاهد و مؤمن را در جهت تولید، استفاده و ارتقای اثر هنری خود یاری کند و ضمن بیان بایدها و نبایدها در این راستا آنها را به معیارهایی حقیقی دلالت دهد.

 

برای دریافت نسخه الکترونیک این کتاب و نیز دریافت توضیحات کامل پیرامون آن به صفحه اختصاصی کتاب در سایت مراجعه نمایید.