شاکله سرزنش؛ شاکله سیئات منتشر شد.یکشنبه ۰۸, اردیبهشت ۱۳۹۸

شاکله سرزنش؛ شاکله سیئات منتشر شد.

در تعاملات اجتماعی یکی از اموری که خود را نمایان می‌کند ادبیات افراد در تعامل با یکدیگر است. این ادبیات می‌تواند نمودی از ایمان داشته باشد و یا ادبیاتی ناامن و آزار دهنده و تحقیر کننده باشد. این ادبیات آزاردهنده و ناامن و تحقیر کننده در عرف قرآن تحت عنوان همز و لمز معرفی شده است.

یکی از بدی‌هایی که در قرآن به شدت توبیخ شده، همز و لمز به معنای طعنه است. با توجه به عمومیت این رذیله در بین سایر بدی‌ها و با جایابی این سیئه در ساختار کلی سیئات، به نظر می‌رسد مقابله با آن به سان مقابله با همه بدی‌هاست. لذا با حذف این رذیله، فرد از چرخه بدی‌ها خارج شده و ساختار او به سمت صلاح و اصلاح سوق می‌یابد، زیرا همز و لمز به عنوان عرصه بروز سیئات، با عقبه باوری تکیه و اعتماد به خلود مال در حوزه زندگی دنیوی و ابراز رفتارهای تحقیرآمیز و خردکننده، شکل و قالب سیئات مبتلا به انسان را در تعاملات اجتماعی آشکار می‌سازد.

کتاب حاضر  در صدد است تا با سوق دادن افراد به سمت ادبیات ایمان و سوق دادن به سوی شباهت یافتن به سوی مصداق اتم ادب یعنی رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله فصلی جدید و نورانی در تعاملات اجتماعی افراد با یکدیگر رقم بزند.

 

برای تهیه این کتاب و دریافت توضیحات کامل پیرامون آن به صفحه اختصاصی این کتاب در سایت مراجعه نمایید.