کتاب تربیت کودک ۲ تا ۷ سال با رویکرد طیب‌گزینی؛ کتاب پرسش و پاسخ (۱) منتشر شد.سه شنبه ۱۰, اردیبهشت ۱۳۹۸

کتاب تربیت کودک ۲ تا ۷ سال با رویکرد طیب‌گزینی؛ پرسش و پاسخ (۱) منتشر شد.

از آنجایی که تربیت صحیح و هدفمند، یکی از دغدغه‌های مهم و همیشگی والدین بوده و سوالاتی همواره در مواجهه با مسائل مختلف تربیتی برایشان مطرح می‌باشد، کتاب پرسش و پاسخ (۱) به برخی سوالات و دغدغه‌های والدین در پیاده سازی مولفه‌های تربیتی دوره سنی ۲ تا ۷ سال و نیز آسیب‌هایی که در این دوره کودکان با آن مواجه می‌باشند، پرداخته است.