نسخه الکترونیک کتاب صوتی فهم قرآن در دبستان و دبیرستان منتشر شددوشنبه ۱۳, خرداد ۱۳۹۸

نسخه الکترونیک کتاب صوتی فهم قرآن در دبستان و دبیرستان منتشر شد.

قرآن کتاب زندگی و کتاب فطرت و عقل است و در پرتو آن حقایق وحیانی به انسان تعلیم می شود. فهم آن وظیفه‌ای همگانی و مقدمه هر عمل شایسته‌ای است.
انتقال مفاهیم آن به دلیل فطری بودنش از هر سنی امکان پذیر است و در صورت یادگیری حقایق آن، می‌توان تمام علوم و شئون زندگی را با آن ساماندهی کرد. کتاب فهم قرآن طرحی است برای همه معلمین مقاطع دبستان و دبیرستان به منظور گسترش فهم تدبری قرآن که می توانند با مطالعه آن به سهولت حقایق وحی را با شیوه های جذاب در زندگی خود و دانش آموزانشان در حد وسع جاری سازند.

برای دریافت نسخه الکترونیک این کتاب صوتی و نیز دریافت توضیحات کامل پیرامون آن به صفحه اختصاصی آن در سایت مراجعه نمایید.