کتاب خانه‌ای متصل به خانه رسول صلی الله علیه و آله – دفتر دوم منتشر شدچهارشنبه ۱۵, خرداد ۱۳۹۸

در پی انتشار کتاب خانه‌ای متصل به خانه رسول صلی الله علیه و آله- دفتر اول، دفتر دوم این کتاب نیز منتشر شد.

خانه و خانواده، شامل نقش‌ها و ارتباطاتی است که در نتیجه ازدواج، بستری مناسب، امن و پویا برای جلب رحمت الهی به وجود می‌آورد. برای حفظ امنیت و پویایی خانه و خانواده، شناخت و رعایت قواعد الهی آن لازم است. چنین شناختی در سایه اتصال به بیتی رقم می‌خورد که واسطه نزول رحمت است. کتاب حاضر به تبیین مهارت‌های اتصال به بیت رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله می‌پردازد. قواعد این اتصال در کتاب «خانه‌ای متصل به خانه رسول؛ دفتر اول» بیان شده است.

برای تهیه این کتاب و دریافت توضیحات کامل پیرامون آن به صفحه اختصاصی این کتاب در سایت مراجعه نمایید.