نسخه الکترونیک کتاب از سیادت تا وزارت منتشر شددوشنبه ۲۰, خرداد ۱۳۹۸

نسخه الکترونیک کتاب از سیادت تا وزارت، از مجموعه کتاب‌های چهار دیواری در کف آسمان منتشر شد.

طبق آموزه های قرآن کریم و اهل البیت علیهم السلام، رشد انسان در زندگی، یکنواخت نیست، بلکه سرعت و نحوه رشد، نیاز و توانائیهای فرد در مراحل مختلف زندگی، دائماً در حال تغییر می باشد. فهم «رشد» و مرحله ای بودن آن، از مهمترین عوامل موفقیّت و افزایش کارائی والدین است و روشن کننده توانها و نیازها و تنظیم کننده نقش و وظائف آنان در قبال خود و فرزندان می باشد و رفع دشواریها و ناسازگاریهای رفتاری و حلّ مشکلات و تعدیل انتظارات را ممکن می سازد.

برای دریافت نسخه الکترونیک این کتاب و نیاز دریافت توضیحات کامل پیرامون آن به صفحه اختصاصی کتاب در سایت مراجعه نمایید.