نسخه الکترونیک سند فعالیت‌های مسجد منتشر شد.دوشنبه ۲۰, خرداد ۱۳۹۸

در پی انتشار کتاب سند فعالیت‌های مسجد از مجموعه سندهای نظام سازی توحیدی شهر و جامعه، نسخه الکترونیک آن نیز منتشر شد. این سند نوشتاری است برای تأسیس و اداره مسجد منطبق با کارکرد و وظایف و حقیقتی که دارد.

با هبوط انسان در زمین، خداوند همه زمین را برای او به عنوان مسجد قرار داد و انسان‌های صالح برای تقویت این وظیفه محل‌هایی را برای عبودیت بنا کردند. این بنا که به محلی از عبادت معروف شده با افزایش ظرفیت انسان پس از شکل‌گیری امت به مرکزیتی برای منسک تبدیل گردید. بر اساس چنین ویژگی‌هایی مسجد محور امت‌سازی گردیده و به شکل خاصی نیز حرمت یافته و محلی برای تألیف عباد الرحمن گردیده است.  بنابراین مسجد محلی بی‌نظیر در رشد و تعالی انسان و تقرب او به سمت خداوند است. محلی که به صورت شبکه‌ای به مسجد الحرام متصل می‌شود و در اثر آن امت به قیام دعوت می‌گردد. منسک، امت و قیام در مسجد و در ذیل رهبری امام قوام می‌یابد و با ایجاد اتحاد و هماهنگی کلمه توحید را در همه عالم می‌گستراند. بدین ترتیب جا دارد این مکان مقدس که دارای احکامی قابل تأمل است به همان‌گونه پاس داشته شود که خدا خواسته است. لذا سزاوار است شأن و موقعیت نظام‌سازی آن شناخته شود و محلی برای سامان‌دهی نیروها و جریان‌سازی توان‌ها و امکانات باشد. برای این منظور ابتدا لازم است ضرورت عبودیت و نقش سجده در آن دانسته شود آنگاه نقش محل تعیین‌یافته در توان‌افزایی عبودیت فهمیده شود.  خارج کردن کارکرد مسجد از محل اقامه نماز به امور دیگر به هر صورتی که باشد اشتباه است و می‌تواند سبب سلب بسیاری از توفیقات از جامعه گردد. به همین دلیل لازم است کارکرد مساجد برای نمازگزاران و امامان جماعت و متصدیان امور به خوبی تبیین گردد تا با سوق دادن مساجد به مقاصد و اهداف اصلی، رحمت و خیر در جامعه سرازیر شود.

این سند به بخشی از حقایق بنیادی و راهبردی مساجد اشاره کرده و می‌توان آن را به عنوان طلیعه‌ای برای تعیین خط مشی مساجد معرفی کرد.

برای تهیه نسخه الکترونیک این کتاب و نیز دریافت توضیحات کامل پیرامون آن به صفحه اختصاصی آن در سایت مراجعه نمایید.