نسخه الکترونیک کتاب مبانی لباس و بایسته‌های پوشش منتشر شدپنج شنبه ۲۳, خرداد ۱۳۹۸

درپی انتشار کتاب مبانی لباس و بایسته‌های پوشش از زیرمجموعه کتب سند خانواده، نسخه الکترونیک آن نیز منتشر شد.

همانطور که خداوند انسان را از جهت داشتن تفکر و به کارگیری عقل از سایر موجودات متمایز ساخته است در برخورداری از نعمت پوشش و زینت نیز او را از سایر موجودات ممتاز کرده است.

در باره ارزش لباس در زندگی و اهمیت اهتمام آن کافی است به این موضوع اشاره کرد که لباس نمایان کننده اعتقادات، باورها، جهان بینی و سبک زندگی افراد و نیز هم گرایی امت ها با هم است. انسان ها به واسطه لباس نوع زندگی توحیدی یا غیرتوحیدی خود را از یکدیگر متمایز می سازند.

موضوع لباس هم در مباحث مربوط به رزق و هم سبک زندگی و هم خانواده و هم طیبات قابل طرح است و این خود نشان دهنده اهمیت آن در زندگی انسان و جامعه است.

قرآن کریم و به تبع آن اهل بیت علیهم السلام حقایق و آداب فراوانی را در خصوص لباس، انواع و شیوه استفاده صحیح از آن بیان کرده اند که لازم است مورد توجه عموم مردم قرار گیرد.

این نوشتار درصدد است تا در منظومه اسناد نظام سازی توحیدی شهر و جامعه و در پیوند با سند خانواده توحیدی و سبک زندگی کوثرانه به منظور تکمیل آنها بیانی از بایسته های لباس در زندگی را مطرح کند.

برای دریافت نسخه الکترونیک این کتاب و نیز دریافت توضیحات کامل پیرامون آن به صفحه اختصاصی کتاب در سایت مراجعه نمایید.