نسخه الکترونیک کتاب سند احیای شهرها منتشر شددوشنبه ۲۷, خرداد ۱۳۹۸

نسخه الکترونیک کتاب سند احیای شهرها از مجموعه کتب نظام‌سازی توحیدی شهر و جامعه منتشر شد.

این سند به قصد و نیت جاری شدن منویات و دستورات ولیّ امر مسلمین برای آباد کردن همه شهرهای عالم به ویژه شهرهای امّ القرای اسلامی تهیه شده و آمادگی اجرایی شدن به صورت جزئی در همه نقاط دارد.

سامان بخشی زندگی بر اساس آنچه خداوند توصیه کرده است حیات طیبه را در بهترین شکل به انسان نوید می­دهد. در این نظام دهی ابتدا لازم است علما و اندیشمندان یک شهر به جمعی متخد و یک سو، با رهبری واحد، در جهت ترویج و تعمیق ایمان و عمل صالح در خود و مردم همت کنند. توان و ذخیره اتخاد و ایمان، امکان حرکت­های سازنده و شتابان و پرقدرت را به وجود می­آورد. در این صورت لازم است به طیب سازی امکانات، شغل­ها، روابط و تکریم مقام زن و تقویت نظام خانواده پرداخت و گسترش اعمال خیر را در جامعه آسان کرد، آنگاه زمینه جلوه بخشی زیبای خیر را با هنرمندی و هنرنمایی هر چه تمام­تر به عنوان جریانی پویا و با نشاط درآورد.

مبنا و اصولی که در این متن برای آباد کردن شهرها استخراج شده بر مبنای آیات و روایات بوده که به بخشی از استنادات در کتاب اشاره شده و بخش عمده آن در کتاب‌های مرسوم به منظومه رشد آورده شده است.

برای عملیاتی شدن این سند لازم است برای هر شهری متناسب با اقلیم، امکانات، جمعیت، قلمرو به ویژه علما و اندیشمندان و صاحبان مکنت و قدرت آن نقشه عملیاتی و طراحی شود.

جهت تهیه نسخه الکترونیک این کتاب و نیز دریافت توضیحات کامل پیرامون آن، به صفحه اختصاصی کتاب در سایت مراجعه نمایید.