انواع سیر مطالعاتی مدرسه خانواده ویژه تربیت مربیان و فعالان حوزه خانوادهدوشنبه ۲۷, شهریور ۱۴۰۲

📚 بسته مطالعاتی ۱ – ویژه ترم اول:

🔸تفکر قرآنی 🔸ساختار وجودی انسان 🔸تدبر در ساحت بیت 🔸بلوغ عاطفی – رشد۴ 🔸بلوغ باهم بودن 🔸باغبانی سخن

 

📚 بسته مطالعاتی ۲ – ویژه ترم دوم:

🔸تفکر بنیادی 🔸تفکر امی 🔸ساختار وجودی جامعه 🔸تدبر در ساحت جامعه 🔸بعد جنسیتی انسان 🔸سند خانواده 🔸خانه متصل به خانه رسول ۱

🔸خانه متصل به خانه رسول ۲

 

📚 بسته مطالعاتی ۳ – ویژه ترم سوم:

🔸تفکر شنیداری 🔸تفکر مشاهده ای 🔸تربیت دینی کودک و نوجوان 🔸طیب گزینی 🔸رشد ۱ 🔸طیب سخن 🔸سند کودک طیب 🔸فرآیندشناسی طیب 🔸معناشناسی طیب 🔸نظام سازی طیب

 

📚 بسته مطالعاتی ۴ – ویژه ترم چهارم:
🔸
تفکر پرسشی 🔸رشد ۲ 🔸مبانی و مهارت‌های خیرگزینی 🔸سند تزکیه و تعلیم 🔸فرآیندشناسی خیر 🔸سوال 🔸نظام سازی خیر 🔸معناشناسی خیر و شر 🔸دعوت به خیر با کلام طیب 🔸تشویق و تنبیه در دوره های رشد 🔸نظم و برنامه ریزی در دوره های رشد

باتوجه باینکه مدرسه خانواده در حال برگزاری ترم سوم است، کتاب‌های قید شده در بسته مطالعاتی ۳ برای افرادی که در این دوره را ثبت نام کرده باشند:
از ۲۴ بهمن لغایت ۵ اسفند ماه ۱۴۰۲ با تخفیف ویژه ۲۰%
در اختیار شرکت‌کنندگان در دوره‌های مدرسه خانواده قرار می‌گیرد؛
جهت سهولت در سفارش کتاب‌ها این امکان ایجاد شد تا عزیزان با ارسال مشخصات زیر از طریق پیام به شماره ۰۹۱۰۲۴۸۰۲۴۷ یا نشانی @nasherat در پیام‌رسان بله سفارش خود را ثبت کنند:

نام و نام خانوادگی
آدرس کامل
کد پستی
شماره همراه
اسامی کتاب‌های مورد نظر
با ذکر عبارت گروه خانواده