نسخه الکترونیک کتاب خاص‌تر شدن برای خدا منتشر شدچهارشنبه ۲۹, خرداد ۱۳۹۸

نسخه الکترونیک کتاب خاص‌تر شدن برای خدا منتشر شد. این کتاب با مرور بر سوره مبارکه معارج به بیان راهکارهای خاص‌ترشدن برای خداوند پرداخته است.

در توضیح اجمالی پیرامون این کتاب آمده است:

هر کسی در دنیا آمده است وقتی دوران بلوغش را پشت سر می‌گذارد به مبارزه‌ای جدی با دشمنی قسم خورده دعوت می‌شود. در این مبارزه آبدیده می‌شود و هر روز به درجه‌ای از کمال می‌رسد. مسابقه‌ای بر پا شده است تا هر کسی برای خالق خود خاص‌تر و خالص‌تر و خواستنی‌تر شود. برای خالص‌تر شدن نزد خدا، باید راست قامت بود راست قامت بودن یعنی پرهیز از وارونه شدن و ذلیل شدن و گرفتار آفت های آن گشتن.یعنی اوج گرفتن و داشتن فکرهای پرواز دهنده  و رعایت آداب سوق دهنده انسان به آسمان معرفت و کمال. داشتن ویژگی های حاضر سبب می‌شود که انسان و به تبع آن جامعه بتواند در چرخه‌ای از رشد به سمت خیر قدم بردارد کتاب حاضر در یازده درس در صدد است تا این مطلب را با بیان سوره مبارکه معارج به ما گوشزد کند.

برای دریافت نسخه الکترونیک این کتاب و نیز دریافت توضیحات کامل پیرامون آن به صفحه اختصاصی کتاب در سایت مراجعه نمایید.