نسخه الکترونیک مجموعه کتب گوهرستان المیزان منتشر شد.پنج شنبه ۳۰, خرداد ۱۳۹۸

نسخه الکترونیک مجموعه کتب گوهرستان المیزان منتشر شد.

عناوین این مجموعه کتب عبارتند از:

 • دینداری هنرمندانه؛ سور طه، مؤمنون، عنکبوت، روم، سجده، لقمان
 • قرائت و قیام؛ سور اسراء و کهف
 • باورهایی برای پایداری؛ سوره آل عمران
 • واسطه‌های هدایت؛ سور صافات، ذاریات، طور، نجم، قمر، ق، الرحمن
 • ذکر و ملکوت؛ سور اعراف، مریم، ص
 • زندگی توحیدی؛ سور یوسف، هود، یونس
 • علم ثمره تقوا؛ سوره بقره
 • خانواده جهانی؛ سور نساء و حج
 • جلوه‌های ولایت؛ سور مائده، حجرات، ممتحنه
 • اعتماد به خدای یگانه؛ سور شعرا، قصص، نمل
 • جریان هدایت؛ سور رعد، ابراهیم، حجر
 • جلوه‌های حسن در هستی و زندگی؛ سوره مبارکه حامدات
 • جلوه‌های قداست در هستی و زندگی؛ سور مبارکه مسبحات
 • بهره‌مندی از بهترین نعمت‌ها؛ سور نحل، انبیا، فرقان، زمر، یس، واقعه
 • تفصیل هدایت در زندگی؛ جزء ۲۳ و ۳۰
 • استحکام درونی؛ سور انفال، توبه، فتح، احزاب، نوز
 • راه‌های نزول رحمت و غفران؛ سوره مبارکه حوامیم

معرفی مجموعه کتب گوهرستان المیزان:

در تفسیر شریف المیزان نکات فراوانی وجود دارد که به بهانه سوره‌ها مطرح گردیده و می‌تواند به صورت مستقل منبع غنی‌ای برای مطالعه باشد. این نکات در مجموعه کتبی تحت عنوان گوهرستان المیزان گردآوری شده است.

کتاب‌های گوهرستان المیزان با این هدف تدوین شده است تا نکاتی از دریای بیکران علم و حکمت قرآن را از طریق تفسیر المیزان به عرصه زندگی وارد نماید.

این مجموعه هجده جلدی علاوه بر اینکه فرد را با جوهره المیزان آشنا می‌کند، می‌تواند به‌عنوان بانک معیار و ملاک برای تغییر سبک زندگی و دستیابی به سبک زندگی توحیدی مورد توجه قرار بگیرد.

مطالعه این مجموعه به شدت در سامان‌دهی ذهنی‌ در حوزه اعتقادات اثر دارد، و در واقع به این سؤال پاسخ می‌دهد که مهم‌ترین اصول و ملاک‌های یک زندگی موفق و توحیدی چیست؟ در واقع پاسخ به این سؤال جمع‌آوری شده و می‌توان این بسته را اینگونه معرفی کرد. این مجموعه باورهای سبک زندگی توحیدی یا عقل‌گرایی در زندگی توحیدی را توضیح می‌دهد، همچنین ملا‌ک‌ها و معیارهایی که زندگی را توحیدی می‌کند به‌صورت فهرست‌وار مطرح می‌کند.

لینک ورود به صفحات اختصاصی مجموعه کتب گوهرستان المیزان:

جهت تهیه نسخه الکترونیک این کتب و نیز دریافت توضیحات کامل پیرامون هر یک به صفحه اختصاصی‌شان در سایت مراجعه نمایید.