نسخه الکترونیک کتاب زیرکی در میدان انتخاب منتشر شدسه شنبه ۱۱, تیر ۱۳۹۸

نسخه الکترونیک کتاب زیرکی در میدان انتخاب منتشر شد، این کتاب مهارتی به تبیین چهل میدان در رویارویی با تضادها به دور از افراط و تفریط پرداخته است.

در توضیح اجمالی پیرامون این کتاب آمده است:

به وضوح در زندگی موقعیت‌هایی پیش می‌آید که لازم است بین دو ضد عملی انتخاب شود. از طرفی باید قاطع باشی ولی منعطف نیز، با برنامه‌ باشی ولی سخت و شکننده نه، امیدوار باشی ولی با دغدغه و نگرانی، و …اینها میدان‌های انتخابی هستند که اغلب به واسطه ناتوانی در تشخیص به افراط یا تفریط گرفتار می‌شوند و البته زینت عمل توسط شیطان نیز در همین میدان‌ها جلو ه‌ می‌کند. شناخت و شناساندن این میدان‌ها و تشخیص تعادل در آنها یکی از مهم‌ترین وظایف عبودیت ماست. روایات اهل بیت علیهم السلام کسی را که دارای چنین توانی است را فردی دارای فراست و زیرکی معرفی می‌کنند و اساسا بالا بودن قدرت بصیرت هر کسی را از این ناحیه می‌سنجند. شناخت این میدان‌ها برای هر کس می‌خواهد به توفیقات ربّانی دست یابد ضروری است و به ویژه برای کسانی که عهده‌دار مسئولیتی ولو در سمت برادری، مادری و پدری هستند توصیه می‌شود.

 

برای دریافت نسخه الکترونیک این کتاب و نیز دریافت توضیحات کامل پیرامون آن به صفحه اختصاصی کتاب در سایت مراجعه نمایید.