نسخه الکترونیک دو کتاب «معناشناسی ولایت» و «ولایت؛ ایجاد کننده فرایند هدایت» منتشر شدسه شنبه ۲۲, مرداد ۱۳۹۸

نسخه الکترونیک دو کتاب «معناشناسی ولایت» و «ولایت ایجاد کننده فرایند هدایت» از مجموعه کتب منظومه رشد منتشر شد.

این دو کتاب هر یک به نحوی موضوع ولایت را مورد بررسی قرار داده است.

در کتاب معناشناسی ولایت سعی می‌شود تا معنای این کلمه با استفاده از قرآن و روایات تفصیل یافته و وجوه مختلف آن توضیح داده می‌شود.

معناشناسی ولایت کوششی در جهت تبیین یکی از مهم‌ترین کلمات زندگی است که به وجود آورنده تقابل در همه کلمات و مفاهیم رایج در زندگی است. با فهم معنای این کلمه که بنا به دلایلی سعی شده صرفاً از قرآن استخراج شود، معنای سرپرستی و مالکیت در تدبیر از جانب ولیّ حقیقی که با جلوه بی‌نیازی او رقم می‌خورد، مسلم می‌گردد. همچنین معلوم می‌شود جلوه بی‌نیازی ولیّ حق تنها با نیاز عابدانه و خالصانه بنده برای او معنا یافته و در اثر آن هدایت برایش جاری می‌شود. زیرا تنها در این حالت است که با ولیّ مربوط شده و توفیق قرار گرفتن در راستای او را می‌یابد.

این کتاب مقدمه ورود به کتاب «ولایت ایجاد کننده فرایند هدایت» می‌باشد. کتاب «ولایت، ایجاد کننده فرایند هدایت» براساس معنای استخراج شده در کتاب معناشناسی ولایت، چیستی و چرایی ساختار هدایت و ضلالت را مورد بحث قرار داده و پیرامون چگونگی بهره‌مندی از مواهب آن و دوری از تبعات ساختارهای انحرافی مطالبی را بیان می‌کند. گفتنی است که این کتاب، آخرین سری از مجموعه کتب نظام‌سازی است و در آن مضامین مربوط به اساس نظام‌سازی مورد بحث قرار گرفته است.

نظام ولایی، نظام مستحکمی است که بر اساس اراده خدا رحمت را بر زندگی انسان و جامعه جاری می‌سازد، شناخت این نظام و قرار گرفتن در راستای آن و استقرار در آن وظیفه هر انسان فطری است که موجب هدایت و برخورداری از نعمت‌های فراوان دنیا و آخرت می‌شود. در کتاب حاضر با تبیین پنج شأن از این نظام یعنی نظام ولایی ربوبی، نبوی، نذیر، مؤمنین و نظام ولایی علوی به چگونگی استقرار دین توسط اهل ولایت الله پرداخته شده و به معرفی نظام دستاوردهای ولایت و نظام موضوعات ولایت اشاره شده است.

دقت در مطالب این کتب و توجه به مضامین یاد شده در آن، موجب فهم دامنه وسیع از موضوعاتی می‌شود که برای زندگی معنوی انسان حیاتی است.

برای دریافت این کتب و نیز دریافت توضیحات کامل پیرامون هر کتاب به صفحه اختصاصی هر یک در سایت مراجعه نمایید.