تخفیف به مناسبت عید غدیرشنبه ۲۶, مرداد ۱۳۹۸

به مناسبت عیدغدیر کلیه آثار چاپی مرتبط با غدیر با تخفیف ۲۰ درصد و کلیه آثار الکترونیک مرتبط با غدیر (اعم از نسخه الکترونیک کتب چاپی و نیز سی دی‌ها) با تخفیف ۴۰ درصد عرضه می‌گردد.

برای مشاهده این آثار و نیز دریافت توضیحات کامل پیرامون آنها به صفحه آثار چاپی مرتبط با غدیر و صفحه آثار الکترونیک مراجعه نمایید.