نسخه الکترونیک طریقی برای سیر در آسمان به مناسبت عید غدیر منتشر شدشنبه ۲۶, مرداد ۱۳۹۸

نسخه الکترونیک کتاب طریقی برای سیر در آسمان به مناسبت عید غدیر منتشر شد.

این کتاب از مجموعه کتب یک صد و چارده پرچین می‌باشد که علاوه بر بررسی تدبری سوره مبارکه طارق و تحلیلی که از این سوره بدست امده خطبه غدیر را مورد بررسی قرار داده است.

سوره طارق، حکایت نور هدایت است که ظلمت ها را شکافته و طریق حق را هویدا می سازد.
این سوره در پیش چشم ها ، صورت ملکوتی امیرالمومنین علیه السلام را ترسیم می سازد، کسی که با ایجاد تمایزهایش در مسیر حق طلبی و حق گرایی ، راه خدا را برای پیمودن هموار ساخته است و حفظ و مراقبت هر نفسی در هستی به یمن چنین انسانی رقم می خورد و اینچنین است که به تعبیر این سوره ، نجم ثاقب همان طارق می گردد.

برای دریافت این کتاب و نیز دریافت توضیحات کامل پیرامون آن به صفحه اختصاصی کتاب در سایت مراجعه نمایید.