نسخه الکترونیک کتاب صحیفه علویه منتشر شددوشنبه ۲۸, مرداد ۱۳۹۸

نسخه الکترونیک کتاب گزیده‌ای از ادعیه صحیفه علویه امیرالمؤمنین امام علی علیه السلام منتشر شد.

مطابق با تعالیم قرآن و اهل بیت نبوت علیهم السلام، دعا سبب اتصال بندگان به خداوند شده به گونه‌ای که منجر به قرب پروردگار و رشد ایشان بوده و زمینه اجابت خداوند را فراهم می‌سازد. از سوی دیگر اگر به زندگی انسانِ هبوط کرده در زمین، نظر کنیم، ناامنی، اضطراب و عدم سکون در سراسر حیات دنیوی وی قابل مشاهده است. این در حالی است که وی می‌تواند به واسطه دعا خود را به حبل الله المتین و منبع امن متصل نموده و از ناامنی و اضطراب رهایی بخشید. در این صورت است کهظ امنیت در وجود وی مستقر شده و به لباس ایمان مزیّن می‌گردد… و این حکایت هر لحظه از حیات دنیوی انسان است.

در این راستا ادعیه امیرمؤمنان امام علی علیه السلام به عنوان منبع غنی می تواند سبب امن شدن فضای زندگی فردی و اجتماعی ما گردد. در مجموعه حاضر نیز تلاش شده است گزیده‌ای از ادعیه حضرت که در عین کوتاهی و اختصار، بتواند پاسخگوی نیاز فوق باشد؛ گردآوری شود.

با توجه به آنکه هدف از مجموعه حاضر ارتقای انس خود و افراد جامعه با ادعیه امیرالمومنین است، سعی شده تا تعدادی دعای شریف از کتاب صحیفه علویه گردآوری شود که بتوانند از یک سو در موقعیت‌های فراگیر و حیاتی زندگی و از سوی دیگر در مواجهه با بنیادی‌ترین و فراگیرترین نیازهای فطری و طبیعی زندگی سبب اتصال امن جویان با منبع امن گردند. همچنین به دلیل اختصار اغلب ادعیه گردآوری شده، انس حداکثری با آنها و رواج این ادعیه در جامعه از امکان بیشتری برخوردار می‌باشد.

بنابراین بخش اول کتاب شامل ادعیه‌ای می‌باشد که به اتصال انسان با منبع امن در موقعیتی خاص منجر شده و در بخش دوم ادعیه‌ای گردآمده‌اند که توجه انسان را در مواجهه با نیازهای خود به رافع نیاز معطوف داشته و نحوه عرضه آن نیاز را بخه درگاه بی نیاز تعلیم می‌دهد. بخش سوم کتاب نیز دربردارنده ادعیه عمومی بوده که می‌توانند گستره این اتصال را به سراسر زندگی انسان توسعه دهند.

امید است با ارتقای انس خود و سایر افراد جامعه با ادعیه امیرالمومنین امام علی علیه السلام، زمینه افزایش رزق معنوی جامعه و نزدیکی هر چه بیشتر آن به جامعه ایمانی علوی فراهم گردد.

 

برای دریافت نسخه الکترونیک این کتاب و نیز دریافت توضیحات کامل پیرامون آن به صفحه اختصاصی کتاب در سایت مراجعه نمایید.