نسخه الکترونیک منظومه امت منتشر شد.یکشنبه ۱۰, شهریور ۱۳۹۸

نسخه الکترونیک مجموعه کتب منظومه امت منتشر شد.

این کتب در پنج مجلد ابتدا به نحوه شکل گیری امت و سپس نحوه استقرار آن پرداخته و در ادامه سیر شکوفایی امت را در سه مجلد بررسی می‌کند. منظومه کتب امت در پنج مجلد منتشر شده که عبارتند از:

  • شکل‌گیری امت برای نزول رحمت، فضل، احسان
  • استقرار امت نازل‌کننده رحمت، فضل، احسان
  • سیر شکوفایی امت نازل‌کننده رحمت، فضل، احسان- جلد اول
  • سیر شکوفایی امت نازل‌کننده رحمت، فضل، احسان- جلد دوم
  • سیر شکوفایی امت نازل‌کننده رحمت، فضل، احسان- جلد سوم

در توضیح اجمالی پیرامون این مجلدات می‌توان گفت:

کتاب شکل‌گیری امت برای نزول رحمت، فضل، احسان به چگونگی شکل‌­گیری امت می­پردازد و این امر را در سه مرحله تبیین کرده و نماز جماعت را به عنوان مدرسه ای برای تعلیم امت سازی معرفی می­کند.

کتاب استقرار امت نازل‌کننده رحمت، فضل، احسان، کتاب دوم از مجموعه کتابهای امت است که پس از شکل­گیری امت، به نحوه استقرار آن اشاره می­کند و طی فصولی، به تبیین عنایتهای خاصی که خداوند به امت کرده تا موجبات هدایت حداکثری مردم را فراهم سازد می­پردازد. در این فصول، ضمن بررسی فلسفه وجودی مناسک، میقات ها، اعیاد و یوم الله، سیر کمالی امت را که دستیابی به امامت و دستیابی به امامت و وراثت است، بیان داشته و علاوه بر آن، به مهمترین آسیبها و اختلالهایی که مانع دستیابی به این کمال است، اشاره می­نماید. تحلیل اسناد به جا مانده از امیرالمومنین علیه السلام در این خصوص بسیار مهم و راهگشاست.

کتاب سیر شکوفایی امت، به گسترش فهم و توان آنها در اثر اطاعت از خدا، رسول و امام می‌پردازد و نیازی که در اثر هم‌راستایی با اوامر و نواهی الهی به تدریج برای امت شکل می‌گیرد را بررسی می‌کند. در این سیر، نیاز به ائمه مختلف که هر یک در شرایط متفاوت، امت را هدایت می‌نمایند، مطرح شده و به تدریج و در گذر زمان، مفهوم دوازده امام را برای آنها معنا و قابل درک می‌نماید. در این کتاب، که به دلیل حجم بالا به سه مجلد تفکیک شده، به راز دوازده امامی بودن که با راز اوقات شب و روز و نیز ایام هفته و ماه و ماه‌های سال گره خورده، پرداخته می‌شود.‌

برای دریافت نسخه الکترونیک این کتب و نیز دریافت توضیحات کامل پیرامون هریک به صفحه اختصاصی کتاب مربوطه در سایت مراجعه نمایید.