نسخه الکترونیک کتاب با کودکان خود طیب سخن بگوییم منتشر شدسه شنبه ۲۶, شهریور ۱۳۹۸

نسخه الکترونیک کتاب با کودکان خود طیب سخن بگوییم منتشر شد.

طیب سخن گفتن با کودک که تنها با رفتار و گفتار شایسته امکان‌پذیر است، اساس تعلیم و تربیت دوره اول رشد است و دارای قواعدی است که از قواعد زبانی فطری قرآن تبعیت می‌کند. کتاب حاضر در صدد است تا الگوی جامعی از تربیت قرآنی که بر اساس روایات اهل بیت علیهم السلام به دست ما رسیده تبیین کند و چگونگی بذرپاشی ایمان را از قبل از تولد تا هفت سالگی در اختیار والدین و مربیان پیش‌دبستان قرار دهد.

برای دریافت نسخه الکترونیک این کتاب و نیز دریافت توضیحات کامل پیرامون آن و مشاهده کلیپ معرفی کتاب به صفحه اختصاصی کتاب در سایت مراجعه نمایید.