کتاب حفظ تدبری سوره عنکبوت منتشر شد.شنبه ۲۰, مهر ۱۳۹۸

نسخه چاپی و الکترونیک کتاب‌ حفظ تدبری سوره مبارکه عنکبوت منتشر شد.

این کتاب، اولین کتاب منتشر شده از مجموعه حفظ تدبری سوره‌های قرآن مجید است، که سعی شده است از برخی ظرفیت های روش های تدبر در قرآن، برای تسهیل و تعمیق حفظ سوره‌های قرآن کریم استفاده شود. جلدهای بعدی این مجموعه نیز در دست چاپ بوده و به زودی منتشر می‌شود.

جهت دریافت نسخه چاپی و الکترونیک این کتاب و نیز دریافت توضیحات کامل پیرامون آن به صفحه اختصاصی کتاب در سایت مراجعه نمایید.