سند بایسته‌های تربیت کودک طیب منتشر شد.پنج شنبه ۲۸, آذر ۱۳۹۸

کتاب سند بایسته‌های تربیت کودک طیب، از زیر مجموعه کتب سند خانواده و سند تزکیه و تعلیم منتشر شد.

به گواه آیات و روایات نورانی و بسیاری از پژوهش‌ها، آنچه در کودکی رقم می‌خورد سرنوشت کودک را تعیین می‌کند و اقتضای سعادتمندی یا ناکامی‌ را در او پدیدار می‌سازد.   ندانستن اقتضائات رشد و بلوغ در هر مقطع، غفلت از اظهار عواطف کافی نسبت به کودک، قرار دادن او در معرض ناامنی‌ها،‌ آموزش‌های نادرست و… منجر می‌شود تا تعادل کودک به هم ریخته و زندگی معنوی‌اش به خطر افتد. ‌پدر و مادری که توان تربیت فرزند خود را ندارند و به صورت مداوم چالش‌های زندگی خود را به کودک انتقال می‌دهند، در واقع فرزند خود را با اختلالات مختلفی روبرو می‌سازند…

لذا موضوعات و مسائلی که والدین و مربیان در رویارویی با کودک برایشان به وجود می‌آید، در عین سادگی یا پیشِ پا افتاده بودن، در سعادت کودک بسیار مهم و اساسی است. تشخیص حقایق پیرامون این موضوعات و مسائل و عمل بر اساس آن حقایق، نقش قابل توجهی در تعلیم و تزکیه کودکان و هدایت آنها خواهد داشت،‌ همانطور که اشتباهاتی که والدین و مربیان درباره کودکان مرتکب می‌شوند بیشتر مواقع به گمراهی و دور شدن آنها از راه هدایت منجر می‌شود. بنابراین تعیین ضوابط و چارچوب‌هایی در رویارویی با کودک بر اساس کتاب خداوند و روایات اهل بیت علیهم السلام و قرار دادن آنها در ساختارهای اجتماعی و خانواده‌ها  امری بسیار ضروری است و از کارهای بنیادی و اساسی جامعه دینی است. این سند تلاشی برای ارائه پیشنهاد این ضوابط و چارچوب‌ها می‌باشد.

آنچه در این نوشتار ملاحظه می‌شود ناظر به ضرورت وجود نهادهای حمایت‌کننده کودکان برای تربیت رشدمدار آنها و مراقبت آنها از انواع آسیب‌هاست. همچنین سعی شده است تا علاوه بر یادآوری بایسته‌های مطرح در این زمینه، راه‌های قرار یافتن کودکان در جایگاه امن تبیین شود. چه اینکه اگر این نهادها خود بدون ضابطه باشند، به کانون‌های خطر و ناامنی در جامعه تبدیل می‌شوند.

جهت تهیه کتاب و نیز دریافت توضیحات کامل پیرامون آن به صفحه اختصاصی کتاب سند بایسته‌های تربیت کودک طیب در سایت مراجعه نمایید.