کتاب مهارت‌هایی برای تغییر منتشر شدپنج شنبه ۲۵, مهر ۱۳۹۸

کتاب مهارت‌هایی برای تغییر منتشر شد. این کتاب مشتمل بر دست‌نوشته‌های پیاده‌روی اربعین می‌باشد و مشتمل بر نکاتی برای تمایل به تغییر و تحول در خود و زندگی خود می‌باشد.

این کتاب دارای دو بخش است. بخش اول: دست نوشته‌های تغییر که مشتمل بر نکاتی برای تغییر بوده و بخش دوم: دلنوشته‌ها می‌باشد.

طریق کربلا؛ ۱۱ آبان، قم

انسان برای هر تحول و تغییری نیازمند به قلبی آماده الهام است.

 

طریق کربلا، صبح، حرم حضرت امیر علیه السلام، ۱۸ صفر

تنها کسانی که اهل تغییر و تحولند تمایل دارند راجع به تغییر و تحول بیشتر بدانند و اگر ایشان این چند صفحه را بخوانند به قطع در وضعیت‌شان بهبود حاصل می‌شود.

 

جهت تهیه این کتاب و نیز دریافت توضیحات کامل پیرامون آن به صفحه اختصاصی کتاب مهارت‌هایی برای تغییر در سایت مراجعه نمایید.