کتاب آداب میهمانی از مجموعه دستنوشته‌های پیاده‌روی اربعین منتشر شد.شنبه ۲۸, دی ۱۳۹۸

در پی انتشار کتاب مهارت‌هایی برای تغییر، کتاب آداب میهمانی از مجموعه دستنوشته‌های پیاده‌روی اربعین منتشر شد.

حکایت “میزبانی و میهمانی” مَثَل یک قیام عاشقانه و عاطفی است….
دوست داشتن و دوست داشته شدن رزقی شیرین و با احساس فراوان، تقویت کننده قیام و گاه قوام یک قیام است.
گاهی بوسه ای به کودکی از روی محبت، چنان قوای تو را تجدید می کند.
هر چه از جنس محبت باشد اگر برای خدا باشد زنده کننده است و اگر برای غیر خدا باشد و یا خدا در آن لحاظ نشود آنچنان وابستگی ایجاد می کند که باورکردنی نیست.
رزق قیام اگر محبّت باشد امکان استمرارش تضمین می شود.
اگر در مسیر محبّت به خدا قرار گرفتیم، رزق اولیه حرکت و قیام را دریافت کرده ایم.
و از آن به بعد باید به آن جهت دهیم و مسیر خود را با حکمت و مصلحت رقم بزنیم.

مسیر کربلا، ۱۷ صفر ۱۴۴۰

جهت تهیه کتاب و نیز دریافت توضیحات کامل پیرامون آن می‌توانید از طریق ورود به صفحه اختصاصی کتاب آداب میهمانی در سایت اقدام نمایید.