نسخه الکترونیک کتاب دوره‌های رشد تفکر اجتماعی، جلد اول منتشر شدیکشنبه ۱۳, بهمن ۱۳۹۸

نسخه الکترونیک کتاب دوره‌های رشد تفکر اجتماعی، جلد اول منتشر شد. کتاب پیش از تولد تا آغاز تکلم، به بررسی اولین دوره و مقطع از رشد انسان می‌پردازد.

دوران‌های رشد اجتماعی که در مکتب اهل بیت علیهم‌السلام تعلیم داده می‌شود و بوسیله آن سعادت دنیا و آخرت انسان تأمین می‌گردد،‌ از سال‌های قبل از تولد آغاز می‌شود. در این تعلیم مردان و زنانی با ایمان، فرزندان و نسل‌های بعد خود را در نیکی و تقوا یاری می‌رسانند و شاکله‌ای طیّب به آنها اهدا می‌کنند. این دوران که از قبل از تولد تا بعد از تکلم است، به دوران ظهور ولایت و تأدیب نامگذاری شده است؛ زیرا در این دوران طفل هیچ اختیاری از خود ندارد و تنها در اثر تعلیم اولیای اوست که به بلوغ و رشد می‌رسد. و چه بد مردان و زنانی هستند که از ظهور ولایت الهی و تأدیب ربانی خودداری می‌کنند؛ زیرا موجب استضعاف فرزندان و نسل‌های بعد از خود خواهند شد. کتاب حاضر که از مجموعه جامعه می‌باشد، به بررسی تعلیم و تزکیه در ابتدایی‌ترین سنّ انسان پرداخته و اصول و شیوه‌هایی را که لازم است پدر و مادر از آن واقف باشند، بیان کرده است.

برای دریافت نسخه الکترونیک این کتاب به صفحه اختصاصی آن در سایت مراجعه نمایید.