"> انتشارات قرآن و اهل بیت نبوت ع – آثار مجمع مدارس دانشجویی قرآن و عترت ع دانشگاه تهران | الکلمات القصار للسید محمد حسین طباطبائی

الکلمات القصار للسید محمد حسین طباطبائی

قطع کتاب: وزیری

گردآوردنده: مدرسه دانشجویی قرآن و عترت علیهم السلام

انتشارات: قرآن و اهل بیت نبوت علیهم السلام

توضیحات

کتاب حاضر برگزیدهای از کتاب «المیزان فی تفسیرالقرآن» تالیف سیدمحمدحسین طباطبایی است. کتاب حاضر ترجمه خلاصه ای از مجموعه کتب گوهرستان المیزان است.

کد شابک: ۶-۱۸-۷۲۸۸-۶۲۲-۹۷۸

گردآوردنده: مدرسه دانشجویی قرآن و عترت علیهم السلام

انتشارات: قرآن و اهل بیت نبوت علیهم السلام